۴ گام برای ایجاد فرهنگ کوچینگ در سازمان شرکت توسعه سازمانی همرو

۴ قدم به جهت تولید تمدن کوچینگ در ادامه سازمان – کمپانی گسترش سازمانی همرو
کوچینگ, عصر کوچینگ سازمانی, کلاس کوچینگ سازمانی, کوچینگ سازمانی, کلاس آنلاین کوچینگ سازمانی, عصر کوچینگ سازمانی چیست, کوچینگ سازمانی چیست

به جهت چه حوزههایی تدریس کوچینگ وجود دارد؟ در ادامه حالی که برخورد رسمی، همین قابلیت را می دهد که شما و کارمندان، بدانید که چه موقع و در ادامه چه جایی می توانید به جهت وصال به رویش و پیشرفت، برنامه تلویزیونی ریزی نمایید و تمام سازمان را گسترش اعطا کرد تا در ادامه آتی به رویش شغلی قابل قبولی برسید. معین نمودن هدف و اقداماتی که می بایست به جهت وصال به همین هدف ها شکل داد. درواقع، همین به عبارتی مکالمهای هست که در ادامه آن کوچ با تعهد تام به جهت امداد به شخص در ادامه خط مش وصال به موفقیت، در ادامه هم اکنون حرف و گوش دادن است. کوچینگ مدیران ارتباط مستقیم دارااست با سطح های مدیریتی تقویت اعتماد به نفس و رابطه ها عالی فی مابین مدیران و اعضای گروه بر میگردد. امروزه از مدیران انتظار می رود کارمندان خویش را کوچ کنند، چرا که با بکارگیری یک خط مش کوچینگی و تغییر و تحول دادن سبک مدیریتی خود، میتوانند بر بر روی تلاش تیمها و کارمندان سازمان اثرگذارتر باشند. همین عامل ها مدیران را تشویق می کند تا عمده یک خط مش کوچینگی داشته باشند. جلسات کوچینگ نیروهای انسانی یک سازمان در ادامه جهت توانمندسازی و ارتقاء بهره وری آن ها در ادامه مسیر مدیر دوران برگزار میشود. و ارتقاء اعتماد به نفس در ادامه محفظه فعالیت است. Post has  be᠎en g en er᠎at​ed by GSA Content Genera​tor DEMO!

ی چه تأثیری بر مدیر آن ها دارد؟

موقعیت استرس زا و کمتر اعتماد به نفس کارمندان هم موانع جدیدی هست که با کوچینگ سازمانی قابل حل و در دست گرفتن است. به جهت آن که رئیس بتواند در ادامه نقش یک کوچ ظواهر شود، میبایست به مهارتهای جدیدی دست یابد، مهارتهایی از قبیل همدلی، داشتن گوششنوا، شوق به جهت کوچ نمودن کارکنان، قضاوت نکردن و… از آنجایی که مهارت سازی اکثر اوقات تمرکز رابطه ها مربیگری است، میبایست بر مهارتهایی که می بایست تولید شوند تأکید ویژهای شود تا مربیگری، کارآمد و جهتدار باشد. همین مؤسسه در ادامه پایانی پژوهش خویش بر بر روی 600 رئیس منابع انسانی و بقیه رشتههای مدیر مطالعه کرد و از آن ها پرسید؛ به جهت آن که یک رئیس بتواند در ادامه نقش کوچ ظواهر شود، به چه مهارتهایی نیاز دارااست و خط مش کوچینگی چه تأثیری بر مدیر آن ها دارد؟ آیا میتوانی اشخاص را ترغیب کرد که درباره راههایِ گوناگون انجام فعالیت و این که میتوانند چه کارهای متمایز بکنند، بر شالوده علم و تجربه و زمینههای عشق خودشان فکر کنند؟ مهم تلاش اجرایی است، در ادامه حالی که منتورینگ با تلاش توسعهای به مراجعه کننده امداد میکند، ارتباط بلند مدت تولید می کند و نیاز به علم دارد. با آموزشهایی که از شخص با تجربهتر به دست آوردن میکند، مهارتهای خویش را در ادامه حوزه مشخصی ارتقاء دهد. Post w᠎as c᠎reated with the he lp of G SA Con tent G ener᠎ator ​DEMO.

فرایند کوچینگ فرآیندی هست که به طور همزمان که شخص در ادامه نقش مربی به دیگر اشخاص امداد میکند، بر توسعهی شایستگیهای خویش نیز سرمایهگذاری کرده است. شغل کوچینگ، در ادامه سال های آخر رویش چشمگیری داشته هست به طوری که در ادامه آمارها جزو تاثیرگذارترین روشها و ابزارهای توسعهی رهبری سازمانی معرفی شده و در ادامه سال ۲۰۱۶ دومی شفل منش به رویش کلاس کوچینگ سازمانی کانادا بوده است. ممکن است برات خیره کننده باشه البته جالبه بدونی که در ادامه کوچینگ، به جهت این که تو بتونی بضاعت ملازمت با دیگران منش به دست بیاری، نیازی نمیباشد که لزوما روانشناس باشی یا این که خودت تخصص و تجربه ای در ادامه زمینه به دست آوردن و کارشون داشته باشی. در ادامه نقطه نهایی می بایست اشاره کنیم، تدریس کوچینگ، به جهت اشخاصی که علاقمند به زمینه خودیاری و امداد به دیگران به جهت خوبتر زیستن هستند، می تواند زمینه زیاد اغنا کنندهای باشد. دستیابی به ویژگیهای تکمیلی کوچینگ مدیران ارشدی میسر هست که به جهت تصمیم گیری در ادامه گزینه کارهایشان دوران بیشتری در ادامه اختیار دارا هستند و کاهش مشغول چالشهای اجرایی هستند، چالشهایی که غالباً زندگی بعضا از مدیران را تماماً به خویش اختصاص میدهد. کوچ حرفهای، سوای قضاوت کردن، زیرا آینهای تمامقد در ادامه در مقابل شما میایستد و بهتان آن چیزی را نشان می دهد که در ادامه حقیقت هستید.

دغدغه کوچ همین هست که مراجعش به چیزی که میخواهد برسد. همین عصر به نوع ای طراحی و برنامه تلویزیونی ریزی شده که پس از توفیق در ادامه امتحان گواهینامه، کار خویش را به تیتر یک کوچ مستقل شروع کنید. کوچینگ توفیق را می توان زیرشاخهای از کوچینگ شخصی دانست. همین گونه کوچینگ شاخه ای از کوچینگ زندگی فردی ( life coaching ) هست که به جهت امداد رساندن به اشخاص با خلل بیش فعالی و فقدان اعتنا با به کارگیری ترفند های مشخصی ، صورت گرفته است. سؤالی که اینجا مطرح میگردد همین هست که آیا اشخاص حرفهایی در ادامه همین حوزه، مطابق یک چهارچوب یگانه و یک اصول اخلاقی مشخص، خوی می کنند؟ آیا کوچ یک سهیم ایده آل به جهت دستیابی به ثبات و گسترش خواهد بود؟ کوچ از مراجع خویش جهت دستیابی به برنامه تلویزیونی ها و هدف ها مالی تمجید شده حمایت می کند. ۹۰- کوچینگ انرژی (Energy coaching): مربی انرژی به مردمان امداد می نماید تا انرژی بیشتری داشته باشند و تلاش خویش را بهبود بخشند.

کوچینگ سازمانی

برای افرادی که هر نوع نگرانی در ادامه گزینه دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در ادامه گزینه چگونگی به کارگیری از کلاس کوچینگ سازمانی ، شما ممکن است می توانید با ما‌درها در ادامه برگه وب تماس بگیرید.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.